Emilia Blom
UI/UX Design, Content Strategy & Illustration

blog

Blog

Ett lakan, tack.

Ibland kan det kännas svårt eller komplicerat att förklara för andra vad mitt arbete går ut på och varför min roll som user experience designer egentligen ska finnas till. Ibland undrar jag till och med själv vad det är jag håller på med.

Då känns det bra att ta fram Leah Buley's fantastiska IA Onesheeters. Sedan 2007 har hon sammanställt 12 stycken "sheets" som vart och ett på ett tydligt och väl paketerat sätt beskriver en aktivitet som kan ingå i UX-teamets arbetsuppgifter, vilka leveranser den kan mynna i, vem som är ansvarig för varje moment, vem som har nytta av det, och hur arbetet kan genomföras rent praktiskt.

Tack Leah!