Emilia Blom
UI/UX Design, Content Strategy & Illustration

blog

Blog

Varför en ux-designer bör vara med på tåget

Den här bilden föreställer en toalettdörr på ett av SJs x2000-tåg. Den är en bra påminnelse om vad som händer när företag väljer att inte ta ett ordentligt grepp om designen av sina tjänster/produkter. Eller rättare sagt när fokus på kundens/användarens upplevelse av företagets tjänst eller produkt får träda i bakgrunden för andra intressen eller helt enkelt faller i glömska. Resultatet blir ofta en dålig användarupplevelse, i det här fallet en toalettdörr med två lås - ett som låser dörren (det nedre) och ett som inte uppfyller någon funktion alls. Vilket reglage skulle du använda för att låsa dörren?

Upplevelsen är dålig av följande tre anledningar:

Scenario 1: När användaren vill stänga och låsa om sig lämnas hon ensam med två handlingsalternativ och inga hänvisningar till vilket val som är relevant för att genomföra uppgiften (det vill säga vilket lås som fungerar).

Scenario 2: Om användaren själv märker att situationen är oklar, tvingas hon själv testa vilken väg som är den riktiga. Att själv behöva felsöka sig fram till en lösning utlöser i bästa fall irritation och sämsta fall känslor av hjälplöshet.

Scenario 3: I ett annat mycket värre scenario märker användaren inte ens att något blivit fel, utan tror att hon har låst dörren om sig. Konsekvensen av det blir i värsta fall oväntat besök, ilska och skam.

Vilket företag vill ge sina kunder en dålig upplevelse? Det är därför en upplevelsedesigner, som utgår från kundens/användarens perspektiv bör vara med på tåget när tjänster och produkter ska byggas. Redan från början, tack.