Emilia Blom
UI/UX Design, Content Strategy & Illustration

blog

Blog

Visualisera mera

Jag tänkte jag kunde dela med mig av en mindmap jag ritade för några månader sedan efter att ha läst boken "A Project Guide To UX-Design", skriven av Russ Unger och Carolyn Chandler. I bilden har jag försökt sammanfatta bokens första avsnitt som dels definierar vad UX-Design överhuvud taget kan vara, dels beskriver olika aktiviteter som kan/bör förekomma i de inledande faserna av ett projekt och hur man kan tänka kring dem utifrån ett UX-perspektiv.

Det jag gillar med boken är att den beskriver olika aktiviteter och leveranser både utifrån flera rollers perspektiv, men även applicerat på många typer av projekt - utan att för den sakens skull göra allting för komplicerat. Snarare tvärtom, med hjälp av genomtänkt struktur och tydlig layout lyckas boken sy ihop begreppet User Experience Design på ett mångfacetterat och roligt sätt.

Håll till godo :)

Mind Map "Project Guide To UX-Design"