Emilia Blom
UI/UX Design, Content Strategy & Illustration

blog

Blog

Hacka tiden

Time On Line Tid är en central aspekt för våra upplevelser. Eller det vill säga vår upplevelse av tid påverkas av vad vi gör och våra intryck. Det tror i alla fall Matt Danzico, en av upphovsmakarna till projektet The Time Hack. Varje dag försöker han ta reda på hur hans hjärna upplever tid beroende på vad han gör, vilka intryck han utsätter sig för och i vilken typ av situation han försätter sig i.

Each day, I engage in a new experience to understand how my perception of time speeds and slows in relation to each event. Can I accurately gauge how long each new experience lasted? Do I remember the details of the new experiences more accurately than repetitive events during the day?

Matt utför en uppgift dagligen, dokumenterar alla detaljer han kan minnas från händelseförloppet och estimerar hur lång tid han själv tror att det tog att genomföra uppdraget. Samtidigt dokumenteras den verkliga tiden, samt en ljud- eller videoupptagning av de verkliga händelserna. Dokumentationen publiceras på Time Hack's twitterkonto. Matt får inte ta del av datan förrän projektet är slut, alltså om ett år. Det är väldigt underhållande att se hur otroligt fel han har ibland. Ett exempel var när han skulle ställa sig på en offentlig plats och recitera hela alfabetet högt och tydligt. Här är ett utdrag av hans beskrivning:

Prior to getting on the fountain, I said something along the lines of, “This is an incredibly embarrassing science experiment.”

Han upplevde att händelsen tog dubbelt så lång tid än vad den egentligen gjorde.

Jag följer projektet nästan dagligen och ser mycket fram emot att läsa om vad de kommer fram till. För min det är det särskilt intressant att tänka på hur vi kan använda insikter som dessa kring den mänskliga hjärnans upplevelse av tid när vi designar användar- och kundupplevelser.

Kan exempelvis väntetiden i en kundtjänst upplevas som kortare, eller i alla fall mindre bortkastad om vi fyllde den med underhållande eller relevant innehåll? Tänk om vi kunde få lyssna på P3 istället för att upprepade gånger få reda på att någon är tacksam för att man väntar och att man har plats 48 i kön?

Ett annat exempel är tidskrävande formulär, som i vissa fall faktiskt inte kan ersättas av en one-click-procedur på grund av säkerhetsskäl eller för att viktig data inte får gå förlorad. Idag orsakar dessa maraton-formulär ett gigantiskt bortfall  av kunder som kanske hade stannat kvar längre, köpt saker eller skapat konton om det bara hade uppfattats som lite mindre tidsödande, kanske till och med lite roligare att genomgå processen.

Tiden går fort när man roligt antar jag.