Emilia Blom
UI/UX Design, Content Strategy & Illustration

blog

Blog

Kom loss med kort

Mental Notes Jag har ju tidigare lovat att beskriva olika typer av möten, hur de kan förberedas, hållas (eller faciliteras, som jag brukar säga) och dokumenteras.

Jag tänkte att jag mjukstartar lite med den lättaste och samtidigt svåraste mötesformen: spånmötet. Eller idégenereringsmötet, workshopen - kalla det vad du vill.

Spånmötet är lättast för att det är roligt. Det sker oftast i början av ett projekt när alla tankar är välkomna, kritiska röster kanske inte har vaknat till liv än och möjligheterna känns oändliga.

Spånmötet är svårast för att det lätt kan spåra ur, en person med negativ inställning kan sätta käppar i hjulen för de andras tankeflöden, en alltför positiv röst kan hålla låda så till den milda grad att tysta smartingar inte kommer till tals och möjligheterna - ja de kan kännas så olidligt oändliga. Bara avsaknaden av minsta begränsning kan få gruppen att känna sig fullkomligt låst.

För att lösa sådana situationer finns övningar. Och för sådana övningar finns som tur är kort. Eller snarare kortlekar. Idag hittade jag till min glädje detta inlägg på UX Magazine i vilket Scott Baldwin beskriver sin samlig av så kallade UX Card Decks.

Ett exempel på ett Card Deck som jag har använt mig en del av på jobbet är Mental Notes. Det kan gå till så här:

När vi vet vilka problem vi ska lösa och redan har några löst utformade idéer, som vi känner behöver mer kärna eller fokus kan vi plocka fram Mental Notes. Varje kort beskriver en insikt hämtad från psykologisk forskning om hur människor fungerar, beteer sig och handlar i olika situationer. Vi drar ett kort på måfå, läser upp exempelvis insikten att "människor har ofta en tendens att vara ovilliga att bryta invanda mönster". Sedan frågar vi oss: hur skulle vårt koncept se ut om det fokuserade på att bryta invanda mönster hos våra användare? På så sätt tvingas vi se på våra tankar ur ett annat perspektiv och slipper hamna i samma gamla tankespår som man så lätt fastnar och harvar runt i.

Nu har jag fortfarande inte nämt ett ord om hur man bäst förbereder, håller eller dokumenterar ett spånmöte, men det känns ändå lite som ett eget inlägg. Det här var som sagt mjukstarten.